Mẫu Trúc Xanh

Mẫu Trúc Xanh

Trúc là tượng trưng cho sự rắn rỏi, kiên cường, bất khuất. Trong ruột của cây trúc rỗng tượng trưng cho đức tính thẳng thắn liêm khiết. Suốt bốn mùa trúc luôn xanh tươi, không đổi màu, tượng trưng cho sự tráng kiệt của con người. Vì thế, treo tranh trúc không chỉ làm không gian mát mẻ, thư giãn mà còn thể hiện được đức tính hoàn mĩ mà con người luôn vươn đến.

Lọc
Tranh Trúc Xanh

Tranh Treo Tường - Tranh Trúc Xanh

Tranh Trúc Xanh

Tranh Treo Tường - Tranh Trúc Xanh

Tranh Trúc Xanh

Tranh Treo Tường - Tranh Trúc Xanh

Tranh Trúc Xanh

Tranh Treo Tường - Tranh Trúc Xanh

Tranh Trúc Xanh

Tranh Treo Tường - Tranh Trúc Xanh

Tranh Trúc Xanh

Tranh Treo Tường - Tranh Trúc Xanh

Tranh Trúc Xanh

Tranh Treo Tường - Tranh Trúc Xanh

Tranh Trúc Xanh

Tranh Treo Tường - Tranh Trúc Xanh

Tranh Trúc Xanh

Tranh Treo Tường - Tranh Trúc Xanh

Tranh Trúc Xanh

Tranh Treo Tường - Tranh Trúc Xanh

Tranh Trúc Xanh

Tranh Treo Tường - Tranh Trúc Xanh

Tranh Trúc Xanh

Tranh Treo Tường - Tranh Trúc Xanh

Tranh Trúc Xanh

Tranh Treo Tường - Tranh Trúc Xanh

Tranh Trúc Xanh

Tranh Treo Tường - Tranh Trúc Xanh

Tranh Trúc Xanh

Tranh Treo Tường - Tranh Trúc Xanh

Tranh Trúc Xanh

Tranh Treo Tường - Tranh Trúc Xanh

Tranh Trúc Xanh

Tranh Treo Tường - Tranh Trúc Xanh

Tranh Trúc Xanh

Tranh Treo Tường - Tranh Trúc Xanh

Tranh Trúc Xanh

Tranh Treo Tường - Tranh Trúc Xanh