Mẫu Tranh Tứ Quý

Mẫu Tranh Tứ Quý

Trong thế giới tranh phong thủy không thể không nhắc đến tranh tứ quý ( tranh xuân-hạ-thu-đông ) và biểu tượng cho tranh tứ quý là: Mai, Lan, Cúc Trúc, Đào Lan Cúc Trúc, Mai Lan Cúc Trúc, Mai Sen Cúc Hồng. Thường sử dụng bốn loại cây tượng trưng cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông theo lịch âm quan niệm của người dân Việt Nam. Người treo tranh tứ quý không chỉ là để trang trí mà còn mang nhiều ý nghĩa mong cầu may mắn, phú quý, sung túc.

Lọc
Tranh Tứ Quý

Tranh Treo Tường - Tranh Tứ Quý

Tranh Tứ Quý

Tranh Treo Tường - Tranh Tứ Quý

Tranh Tứ Quý

Tranh Treo Tường - Tranh Tứ Quý

Tranh Tứ Quý

Tranh Treo Tường - Tranh Tứ Quý

Tranh Tứ Quý

Tranh Treo Tường - Tranh Tứ Quý

Tranh Tứ Quý

Tranh Treo Tường - Tranh Tứ Quý

Tranh Tứ Quý

Tranh Treo Tường - Tranh Tứ Quý

Tranh Tứ Quý

Tranh Treo Tường - Tranh Tứ Quý

Tranh Tứ Quý

Tranh Treo Tường - Tranh Tứ Quý

Tranh Tứ Quý

Tranh Treo Tường - Tranh Tứ Quý

Tranh Tứ Quý

Tranh Treo Tường - Tranh Tứ Quý

Tranh Tứ Quý

Tranh Treo Tường - Tranh Tứ Quý

Tranh Tứ Quý

Tranh Treo Tường - Tranh Tứ Quý

Tranh Tứ Quý

Tranh Treo Tường - Tranh Tứ Quý

Tranh Tứ Quý

Tranh Treo Tường - Tranh Tứ Quý

Tranh Tứ Quý

Tranh Treo Tường - Tranh Tứ Quý

Tranh Tứ Quý

Tranh Treo Tường - Tranh Tứ Quý

Tranh Tứ Quý

Tranh Treo Tường - Tranh Tứ Quý

Tranh Tứ Quý

Tranh Treo Tường - Tranh Tứ Quý

Tranh Tứ Quý

Tranh Treo Tường - Tranh Tứ Quý

Tranh Tứ Quý

Tranh Treo Tường - Tranh Tứ Quý

Tranh Tứ Quý

Tranh Treo Tường - Tranh Tứ Quý

Tranh Tứ Quý

Tranh Treo Tường - Tranh Tứ Quý

Tranh Tứ Quý

Tranh Treo Tường - Tranh Tứ Quý